Category

לייפ סטייל

חימום לפני גלישת גלים
לייפ סטייל
דצמבר 27, 2018

חימום לפני גלישה

האם אתם זוכרים לפני הכניסה למים לסגל לעצמכם הרגלים נכונים? על מנת למנוע פציעות וליהנות…
Read More